Mollusan - materiał informacyjny dla lekarza

Skład: olej kokosowy, olejek eteryczny z pączków goździków, olejek eteryczny z australijskiego drzewa sandałowego, witamina E (octan tokoferolu).

Pomimo znaczącego postępu w medycynie, tradycyjne strategie terapeutyczne stosowane w terapii chorób bakteryjnych czy wirusowych są często niezadowalające i wywołują wiele działań niepożądanych. W związku z tym obecnie obserwuje się ponowny wzrost zainteresowania substancjami pochodzenia roślinnego jako potencjalnymi, obiecującymi terapeutykami w profilaktyce i leczeniu wielu chorób, w tym chorób infekcyjnych. Terpeny oraz ich pochodne stanowią ogromną grupę naturalnych związków organicznych, które wchodzą w skład olejków eterycznych i są szeroko rozpowszechnione w królestwie roślin. Liczne badania potwierdzają, że olejki eteryczne oraz ich terpenowe składniki wykazują szeroki zakres działania biologicznego i farmakologicznego w warunkach in vitro. Udowodniono, że działają one przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwgrzybiczo i przeciwpasożytniczo. Ponadto przejawiają aktywność przeciwzapalną oraz stymulują układ immunologiczny. Szeroki zakres właściwości biologicznych olejków eterycznych sprawia, iż mogą one stanowić nową grupę substancji terapeutycznych.

Informacje naukowe o składowych preparatu Mollusan Med.

Olejek goździkowy

Olejek eteryczny goździkowy zawiera eugenol, obecne są w nim także izoeugenol oraz izomeryczne węglowodory seskwiterpenowe.

Olejkowi goździkowemu temu przypisuje się liczne właściwości prozdrowotne, wśród których wyróżnić można m.in. działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, antyoksydacyjne i przeciwzapalne [1] [2].

Przypuszcza się, że mechanizm przeciwdrobnoustrojowego działania olejku eterycznego rozpoczyna się od zniszczenia ściany i błony komórkowej (m.in. poprzez modyfikację ich struktury biochemicznej), co prowadzi do uszkodzenia organelli wewnątrzkomórkowych i śmierci komórki. Olejek eteryczny przenika także przez błonę cytoplazmatyczną, hamując naturalną syntezę DNA i białek wzrostu komórki [3]. Uważa się również, że eugenol wpływa na transport jonów oraz cząsteczek ATP, tworzenie wewnątrzkomórkowych reaktywnych form tlenu i działanie niektórych enzymów bakteryjnych oraz zwiększa niespecyficzną przepuszczalność błony komórkowej [4].

Olejek goździkowy charakteryzuje się właściwościami przeciwbakteryjnymi wobec bakterii gram-dodatnich, jak i gram- ujemnych. Wykazuje działanie przeciwbakteryjne wobec szczepów Streptococcus mutans [5], działanie hamujące wzrost Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa i Escherichia coli.[6]

Olejek goździkowy wykazuje działanie przeciwgrzybicze wobec Candida albicans. [7], [8], jak również właściwości antyoksydacyjne. [10]

Stosowany miejscowo ma udowodnioną skuteczność w leczeniu przewlekłego świądu [17]

Olejek australijskiego drzewa sandałowego (Santalum Spicatum)

Źródła naukowe odnoszą się do miejscowego zastosowania olejku sandałowego w różnych schorzeniach skórnych. Olejek stosuje się m.in. w terapii lub wspomaganiu leczenia mięczaka zakaźnego, atopowego zapalenia skóry, trądziku czy brodawek zwykłych [18] [19] [20] [21]. Wskazania te opierają się głównie o przeciwzapalne i antyoksydacyjne działanie (inhibicja 5-lipooksygenazy, cytokin prozapalnych, cyklooksygenazy oraz formowania reaktywnych form tlenu), a także aktywność wobec bakterii i grzybów. Alfa-santalol, jeden z głównych składników olejku sandałowego wykazuje także działanie przeciwzapalne dzięki modulowaniu szlaków sygnałowych poszczególnych schorzeń [22].

Udowodniono aktywność przeciwdrobnoustrojową olejków eterycznych wobec szczepów bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych, grzybów drożdżoidalnych i maczugowców jak również wysoką aktywność przeciwbakteryjną wobec drobnoustroju Gram- dodatniego Staphylococcus aureus [23]. Zgodnie z danymi Australian Sandalwood Oil Company, Hammer i wsp. dowiedli silnego działania olejku sandałowego na grzyby drożdżoidalne z rodzaju Candida, natomiast Beylier wykazał, że jest on skuteczny w niszczeniu gronkowców złocistych Staphylococcus aureus [24].

Właściwości olejku z drzewa sandałowego zaowocowały pojawieniem się zastrzeżeń patentowych, dotyczących zastosowania tego surowca (także w określonych formulacjach) w zapobieganiu i leczeniu rozmaitych schorzeń skóry, w tym mięczaka zakaźnego, brodawek, łuszczycy, trądziku, egzemy [25] [26] [27].

Olej kokosowy

Olej kokosowy jest olejem roślinnym otrzymywanym poprzez tłoczenie miąższu orzechów palmy kokosowej (Cocos nucifera). W skład oleju kokosowego wchodzą kwasy tłuszczowe: laurynowy (49%), mirystynowy (18%), palmitynowy, kaprylowy, oleinowy i inne [30].

Artykuły naukowe wskazują na przeciwdrobnoustrojowe działanie oleju kokosowego. Ogbolu i inni badali aktywność oleju kokosowego wobec izolatów gatunku Candida. Olej kokosowy wykazywał silne działanie przeciwgrzybicze, szczególnie podatny na jego działanie był szczep Candida albicans. Takie wyniki wskazują, że olej kokosowy charakteryzuje się aktywnością przeciwgrzybiczą i może być stosowany w terapiach chorób wywoływanych przez Candida, opornych na standardowo stosowane leki [32]. Liczne źródła naukowe opisują zastosowanie oleju kokosowego do płukania jamy ustnej, autorzy powołują się m.in. na działanie przeciwbakteryjne oleju. Dokładny mechanizm działania przeciwbakteryjnego oleju kokosowego wciąż pozostaje niejasny, ale postawiono hipotezę, że kwas monolaurynowy i inne średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe mają zdolność do modyfikacji struktury ściany komórkowej bakterii, przenikania i niszczenia błon komórkowych, hamowania enzymów zaangażowanych w produkcję energii i przenoszenia składników odżywczych, powodując śmierć bakterii [33]. Pojawiają się również doniesienia o skuteczności oleju kokosowego jako środka łagodzącego przewlekły świąd wywoływany różnymi czynnikami [34] oraz jego właściwości przeciwzapalnych i ochronnych przed działaniem promieniowania UV [30].

W badaniach klinicznych udowodniono skuteczność oleju kokosowego m.in. w terapii atopowego zapalenia skóry, nadmiernego rogowacenia skóry a także jako emolientu u wcześniaków.

Witamina E

Witamina E wskazuje działanie regeneracyjne czy przeciwzapalne.

Poniżej przedstawiono przykładowe badanie kliniczne wykazujące efektywność olejku sandałowego (składowej wyrobu medycznego Mollusan MED) w terapii zakażenia mięczakiem zakaźnym.

Haque M, Coury DL J Dermatolog Treat. 2018 Aug;29(5):531-533. doi: 10.1080/09546634.2017.1402115. Epub 2017 Nov 22.

Treatment of molluscum contagiosum with an East Indian sandalwood oil product.

Badanie bezpieczeństwa i skuteczności mydła opartego na pochodzącym z Indii olejku sandałowym w miejscowym leczeniu mięczaka zakaźnego. Grupa badawcza obejmowała pacjentów od 22. miesiąca do 29. roku życia, którzy stosowali preparat na zmiany skórne 2 razy dziennie. Pacjenci byli monitorowani w okresach 2-3 tygodniowych, gdzie sprawdzano zarówno występowanie efektów ubocznych, jak i wpływ preparatu na zmienioną chorobowo skórę. U 90% osób biorących udział w badaniu objawy związane z zakażeniem mięczakiem ustąpiły w czasie 12-tygodniowego leczenia. Odpowiedź ta była niezależna od liczności i wielkości zmian skórnych, długości występowania zmian, wieku ani płci pacjentów. Nie zanotowano również pojawienia się skutków ubocznych.

Bibliografia:

[1]

A. Kędzia, A. Kusiak, B. Kochańska, A. Kędzia, M. Półjanowska, A. Gębska i M. Ziółkowska-Klinkosz, „Ocena działania przeciwbakteryjnego olejku goździkowego ( Oleum Caryophylli),” Borgis – Postępy Fitoterapii, pp. 2:66-70, 2007.

[2]

A. Kędzia, M. Ziółkowska-Klinkosz, Ł. Lassmann, B. Kochańska, A. Kusiak, A. Gębska i A. Wojtaszek-Słomińska, „Przeciwgrzybicze działanie olejku goździkowego,” Borgis – Postępy Fitoterapii , pp. 1:15-18, 2014.

[3]

J. Xu, T. Liu, Q. Hu i X. Cao, „Chemical Composition, Antibacterial Properties and Mechanism of Action of Essential Oil from Clove Buds against Staphylococcus aureus.,” Molecules. , p. 8;21(9), Sep 2016.

[4]

A. Marchese, R. Barbieri, E. Coppo, I. Orhan, M. Daglia, S. Nabavi, M. Izadi, M. Abdollahi, S. Nabavi i M. Ajami, „Antimicrobial activity of eugenol and essential oils containing eugenol: A mechanistic viewpoint.,” Crit Rev Microbiol., pp. 43(6):668-689, Nov 2017.

[5]

L. Chaudhari, B. Jawale, S. Sharma, H. Sharma, C. Kumar i P. Kulkarni, „Antimicrobial activity of commercially available essential oils against Streptococcus mutans.,” J Contemp Dent Pract. , pp. 1;13(1):71-4, Jan 2012.

[6]

D. Saikumari, S. Shiva Rani i N. Saxena, „Antibacterial Activity of Syzigium aromaticum L. (Clove).,” Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, pp. 5(11): xx-xx, 2016.

[7]

A. Budzyńska, B. Sadowska i M. Więckowska-Szakiel, „Enzymatic profile, adhesive and invasive properties of Candida albicans under the influence of selected plant essential oils.,” Acta Biochimica Polonica, pp. 61(1); 115-121, 2014.

[8]

E. Pinto, L. Vale-Silva, C. Cavaleiro i L. Salgueiro, „Antifungal activity of the clove essential oil from Syzygium aromaticum on Candida, Aspergillus and dermatophyte species.,” J Med Microbiol. , pp. 58:1454-62, Nov 2009.

[9]

X. Han i T. Parker, „Anti-inflammatory activity of clove (Eugenia caryophyllata) essential oil in human dermal fibroblasts.,” Pharmaceutical Biology, p. 55(1):1619–1622, 2017.

[10]

M. Ramadan, M. Asker i M. Tadros, „Lipid profile, antiradical power and antimicrobial properties of Syzygium aromaticum oil,” Grasas y Aceites, pp. 64(5):509-520, 2013.

[11]

G. Z. Rudzki E, „Dermatitis from propolis.,” Contact Dermatitis., pp. 9(1):40-5, Jan 1983.

[12]

A. Prashar, I. Locke i C. Evans, „Cytotoxicity of clove (Syzygium aromaticum) oil and its major components to human skin cells.,” Cell Prolif. , pp. 39(4):241-8, Aug 2006.

[13]

Q. Jiang, Y. Wu, H. Zhang, P. Liu, J. Yao, P. Yao, J. Chen i J. Duan, „Development of essential oils as skin permeation enhancers: penetration enhancement effect and mechanism of action,” Pharm Biol. , pp. 55(1):1592-1600, Dec 2017.

[14]

A. Nawaz, Z. Sheikh, M. Feroz, K. Alam, H. Nazar i K. Usmanghani, „Clinical efficacy of polyherbal formulation Eezpain spray for muscular pain relief.,” Pak J Pharm Sci. , pp. 28(1):43-7, Jan 2015.

[15]

H. Elwakeel, H. Moneim, M. Farid i A. Gohar, „Clove oil cream: a new effective treatment for chronic anal fissure.,” Colorectal Dis. , pp. 9(6):549-52, Jul 2007.

[16]

A. Alqareer, A. Alyahya i L. Andersson, „The effect of clove and benzocaine versus placebo as topical anesthetics.,” J Dent. , pp. 34(10):747-50, Nov 2006.

[17]

I. Ibrahim, M. Elsaie, A. Almohsen i M. Mohey-Eddin, „Effectiveness of topical clove oil on symptomatic treatment of chronic pruritus.,” J Cosmet Dermatol. , pp. 16(4):508-511, Dec 2017.

[18]

K. Shi i P. Lio, „Alternative Treatments for Atopic Dermatitis: An Update.,” Am J Clin Dermatol. 2018 , Dec 2018.

[19]

W. Winkelman, „Aromatherapy, botanicals, and essential oils in acne.,” Clin Dermatol., pp. 299-305, May-Jun 2018.

[20]

M. Haque i D. Coury, „Treatment of molluscum contagiosum with an East Indian sandalwood oil product.,” J Dermatolog Treat., pp. 29(5):531-533, Aug 2018.

[21]

M. Haque i D. Coury, „Topical Sandalwood Oil for Common Warts.,” Clin Pediatr (Phila), pp. 57(1):93-95, Jan 2018.

[22]

A. Bommareddy, S. Brozena, J. Steigerwalt, T. Landis, S. Hughes, E. Mabry, A. Knopp, A. VanWert i C. Dwivedi, „Medicinal properties of alpha-santalol, a naturally occurring constituent of sandalwood oil: review.,” Nat Prod Res. , pp. 13:1-17, Nov 2017.

[23]

J. Morris, A. Khettry i E. Seitz, „Antimicrobial activity of aroma chemicals and essential oils.,” J. Am. Oil Chem. Soc. , pp. 56, 595, 1979.

[24]

E. Hołderna-Kędzia, B. Kędzia i H. Ostrowski-Meissner, „Australijskie olejki eteryczne o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym,” Borgis – Postępy Fitoterapii , pp. 4:188-194., 2006.

[25]

M. Haque i A. Haque, „Compositions for the prevention and treatment of warts, skin blemishes and other viral-induced tumors.”.US Patent. 1999;5(945):116..

[26]

M. Haque i A. Haque, „Use of alpha- and beta-santalols, major constituents of sandalwood oil, in the treatment of warts, skin blemishes and other viral-induced tumors”.US Patent. 2002;6(406):706..

[27]

Stabilized cream formulations comprising sandalwood oil”.US Patent, 2016.

[28]

P. Palatty, A. Azmidah, S. Rao, D. Jayachander, K. Thilakchand, M. Rai i R. Haniadka, „Topical application of a sandal wood oil and turmeric based cream prevents radiodermatitis in head and neck cancer patients undergoing external beam radiotherapy: a pilot study.,” Br J Radiol. , p. 87(1038):20130490, Jun 2014.

[29]

R. Moy, C. Levenson, J. So i J. Rock, „Single-center, open-label study of a proprietary topical 0.5% salicylic acid-based treatment regimen containing sandalwood oil in adolescents and adults with mild to moderate acne.,” J Drugs Dermatol. , pp. 11(12):1403-8, Dec 2012.

[30]

T. Lin, L. Zhong i J. Santiago, „Anti-Inflammatory and Skin Barrier Repair Effects of Topical Application of Some Plant Oils,” Int. J. Mol. Sci. , pp. 19, 70, 2018.

[31]

Final Report of the Cosmetic Ingredient Review Expert Panel: Cocos Nucifera (Coconut) Oil.,” Sep 2008.

[32]

D. Ogbolu, A. Oni, O. Daini i A. Oloko, „In vitro antimicrobial properties of coconut oil on Candida species in Ibadan, Nigeria.,” J Med Food., pp. 10(2):384-7, Jun 2007.

[33]

J. Nagilla, „Comparative Evaluation of Antiplaque Efficacy of Coconut Oil Pulling and a Placebo, Among Dental College Students: A Randomized Controlled Trial,” Journal of Clinical and Diagnostic Research , pp. 11(9):ZC08-ZC011, Sep 2017.

[34]

E. Melastuti i D. Setyaningrum, „Effectiveness of providing virgin coconut oil (VCO) towards pruritus reduction: study on patients with chronic kidney diseases undergoing hemodialysis”.

[35]

S. Nangia, V. Paul, A. Deorari, V. Sreenivas, R. Agarwal i D. Chawla, „Topical Oil Application and Trans-Epidermal Water Loss in Preterm Very Low Birth Weight Infants-A Randomized Trial.,” J Trop Pediatr. , pp. 61(6):414-20, Dec 2015.

[36]

R. Salam, G. Darmstadt i Z. Bhutta, „Effect of emollient therapy on clinical outcomes in preterm neonates in Pakistan: a randomised controlled trial.,” Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. , pp. 100(3):F210-5, May 2015.

[37]

A. Agero i V. Verallo-Rowell, „A randomized double-blind controlled trial comparing extra virgin coconut oil with mineral oil as a moisturizer for mild to moderate xerosis.,” Dermatitis. , pp. 15(3):109-16, Sep 2004.

[38]

M. Evangelista, F. Abad-Casintahan i L. Lopez-Villafuerte, „The effect of topical virgin coconut oil on SCORAD index, transepidermal water loss, and skin capacitance in mild to moderate pediatric atopic dermatitis: a randomized, double-blind, clinical trial.,” Int J Dermatol. , pp. 53(1):100-8, Jan 2014.

[39]

V. Verallo-Rowell, K. Dillague i B. Syah-Tjundawan, „Novel antibacterial and emollient effects of coconut and virgin olive oils in adult atopic dermatitis.,” Dermatitis. , pp. 19(6):308-15, Nov-Dec 2008.

 

logo-white

Dane kontaktowe

Mollusan Europe sp. z o.o.

ul. Geodetów 1,

64-100, Leszno

 

NIP: 7822865385

REGON: 383820396

KRS: 0000793871

 

@: bok@mollusan.pl

T: +48 508 929 049

 

 

 

 

Problemy z zamówieniem oraz realizacją wysyłek:

T: 508929049